Samenwerking met ouders

Oudercontact
De Meridiaan vindt het belangrijk goed contact te hebben en te houden met de ouders. Daarom is het bij ons altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken om bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Er verandert met uw kind veel als het eenmaal op school zit en wij vinden het daarom van groot belang dat het contact goed is zodat u zich prettig voelt bij de school en daarmee het vertrouwen heeft in de school.
 
Uitjes
Omdat de Meridiaan regelmatig uitstapjes maakt, zal er tijdens het schooljaar mogelijk enkele keren een beroep op de ouders worden gedaan . U kunt dan mee als begeleider. Dit geeft weer een heel andere mogelijkheid om met de school in contact te komen.
 
OR
Daarnaast is er een actieve OR (ouderraad). Zij zorgen er keer op keer voor dat de school er bij elk evenement fantastisch uitziet. Zij organiseert tevens samen met team diverse activiteiten.
 

MR
Ook hebben wij een MR die op een positieve manier met ons meedenkt. Zes keer per jaar vergaderen de MR-leden (ouders en leerkrachten) over verschillende onderwerpen. Willt u meer weten of wilt u de MR contacten, dan kunt u een mail sturen naar

MeridiaanMR@gmail.com.

Hieronder stelt de oudergeleding zich aan u voor.

Indra
Ik ben Indra Leimena, getrouwd met Marcel en trotse moeder van Lenn en Nova. In het dagelijks leven werk ik als leidinggevende van de keuken/patiëntenvoeding in het Albertschweitzer ziekenhuis.
School is niet alleen voor onze kinderen maar ook voor mezelf een zeer invloedrijke omgeving en ik vind het daarom heel belangrijk om een zinvolle bijdrage te leveren aan deze schoolperiode. Als MR-lid hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een mooie en waardevolle periode voor alle leerlingen en een goede verbinding te creëren tussen de ouders/verzorgers en de school.
  Joey
Mijn naam is Joey Codrington ,36 jaar. In het dagelijks leven werkzaam als projectmanager binnen mijn eigen onderneming en daarnaast full time vader van twee dochters Dlivia ( Groep  2A ) en Navli.  Via de MR heb je een stem in het te voeren beleid van de school en ben je een brug tussen de school(leiding) en de ouders. Vooral het laatste is belangrijk, omdat ideeën, klachten en zorgen van ouders via deze weg kunnen worden gehoord.
Mochten jullie met vragen, ideeën of klachten rondlopen kun je me dit per mail MeridiaanMR@gmail.com doorgeven. Deze zal ik altijd doorspelen aan de Mr en de schoolleiding en met hen proberen tot goede oplossingen te komen.
 
Ilona
Mijn naam is Ilona van der Heijden. Moeder van Evy uit klas 1/2C. Ik werk voor American Express en organiseer al ruim 16 jaar zakenreizen van A tot Z (althans tot half maart...) 
 
Afgelopen schooljaar heb ik mij als klassenouder en overblijfouder al wat verder verdiept in De Meridiaan. Ik heb in die periode regelmatig vragen voorbij zien komen van ouders en vond het leuk om mij daar verder in te verdiepen. Ik heb een oplossingsgerichte instelling en vind het leuk om de ouders te vertegenwoordigen bij de MR. Daarnaast hou ik van een open en als het even kan foutloze communicatie. 
 
Heb je een vraag of struikelpunt blijf er niet mee rondlopen maar laat ons met je meedenken. Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn om iets te krijgen zoals je het graag wilt zien maar ik werk graag aan oplossingen, verbeteringen en een goede middenweg wanneer een volledige verandering niet mogelijk is.
 
      Babette
Mijn naam is Babette van de Graaf. Ik ben getrouwd met Sacha en samen hebben we 3 kinderen: Jens, Stijn en Siem. Jens is inmiddels van naar de middelbare school. Stijn zit in groep 8 en Siem in groep 5.
Aangezien ik voltijds werk, hoop ik dat ik via de MR ook een actieve bijdrage kan leveren voor De Meridiaan.

 
 

Voor het team zitten de volgende collega's in de MR:

-Marian de Keijzer (lkr)
-Marieke Recourt (lkr)
-Liesbeth Ruben (lkr)
-Tim Bijkerk (lkr/IB)

Wilt u een van hen benaderen, klik dan in de app op de button 'Team'. Hier vindt u alle collega's, hun foto's en adressen. 

Wilt u inzage in de agenda's en/of notulen, klik dan hieronder: