Samenwerking met ouders

Oudercontact
De Meridiaan vindt het belangrijk goed contact te hebben en te houden met de ouders. Daarom is het bij ons altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken om bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Er verandert met uw kind veel als het eenmaal op school zit en wij vinden het daarom van groot belang dat het contact goed is zodat u zich prettig voelt bij de school en daarmee het vertrouwen heeft in de school.
 
Uitjes
Omdat de Meridiaan regelmatig uitstapjes maakt, zal er tijdens het schooljaar mogelijk enkele keren een beroep op de ouders worden gedaan . U kunt dan mee als begeleider. Dit geeft weer een heel andere mogelijkheid om met de school in contact te komen.
 
OR
Daarnaast is er een actieve OR (ouderraad). Zij zorgen er keer op keer voor dat de school er bij elk evenement er fantastisch uitziet. Ook organiseert zij samen met het team diverse activiteiten. 
 

MR
Ook hebben wij een MR die op een positieve manier met ons meedenkt. Zes keer per jaar vergaderen de MR-leden (ouders en leerkrachten) over verschillende onderwerpen. Willt u meer weten of wilt u de MR contacten, dan kunt u een mail sturen naar

MeridiaanMR@gmail.com.

Hieronder stelt de oudergeleding zich aan u voor. De nieuwe leden zullen zich spoedig aan u voostellen. 

  Indra
Ik ben Indra Leimena, getrouwd met Marcel en trotse moeder van Lenn en Nova. In het dagelijks leven werk ik als leidinggevende van de keuken/patiëntenvoeding in het Albertschweitzer ziekenhuis.
School is niet alleen voor onze kinderen maar ook voor mezelf een zeer invloedrijke omgeving en ik vind het daarom heel belangrijk om een zinvolle bijdrage te leveren aan deze schoolperiode. Als MR-lid hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een mooie en waardevolle periode voor alle leerlingen en een goede verbinding te creëren tussen de ouders/verzorgers en de school.
  Ilona
Mijn naam is Ilona van der Heijden. Moeder van Evy uit klas 1/2C. Ik werk voor American Express en organiseer al ruim 16 jaar zakenreizen van A tot Z (althans tot half maart...) 
 
Afgelopen schooljaar heb ik mij als klassenouder en overblijfouder al wat verder verdiept in De Meridiaan. Ik heb in die periode regelmatig vragen voorbij zien komen van ouders en vond het leuk om mij daar verder in te verdiepen. Ik heb een oplossingsgerichte instelling en vind het leuk om de ouders te vertegenwoordigen bij de MR. Daarnaast hou ik van een open en als het even kan foutloze communicatie. 
 
Heb je een vraag of struikelpunt blijf er niet mee rondlopen maar laat ons met je meedenken. Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn om iets te krijgen zoals je het graag wilt zien maar ik werk graag aan oplossingen, verbeteringen en een goede middenweg wanneer een volledige verandering niet mogelijk is.
   
        
 

Namens het team zitten de volgende collega's in de MR:

-Marian de Keijzer (leerkracht groep 1/2B)
-Marieke Recourt (leerkracht groep 1/2A)
-Liesbeth Ruben (leerkracht groep 4B)
-Fleur de Jong (leerkracht groep 8)

Wilt u een van hen benaderen, klik dan in de school-app op de button 'Team'. Hier vindt u van alle collega's, hun foto's en mailadressen. 

Wilt u inzage in de agenda's en/of notulen, klik dan hieronder: