Kwink lessen

De school heeft veel aandacht voor de persoonsvorming van het kind. Naast de Aandacht Werkt lessen en het werken aan de pijlers van Dalton, wordt er tevens gewerkt met de sociaal emotioneel leren methode Kwink. Hierin staan de volgende thema's centraal:
- Besef hebben van jezelf
- Besef hebben van de ander
- Keuzes kunnen maken
- Zelfmanagement
- Relaties kunnen hanteren