Kinderraad Meridiaan

Wij vinden het belangrijk om de gedachten en meningen van de kinderen mee te nemen in onze beslissingen. Het is om die reden dat de Kinderraad maandelijks vergadert. De Kinderraad heeft een eigen voorzitter en wordt begeleid door een leerkracht. De directeur wordt zo nu en dan uitgenodigd om advies te geven/vragen.
De Kinderraad houdt zich o.a. bezig met thema's als: het spelen, de veiligheid, de hygiene en de vakgebieden, bijv. 'hoe kunnen wij het rekenen nog leuker maken'.