4- 13 jaar / BSO & Overblijf

De school biedt twee vormen van complete dagverzorging:

MertidianO
Iedere dag vanaf 7.30 uur, totdat de school begint, organiseert MerdianO voorschoolse opvang. Na schooltijd biedt zij tevens na-schoolse activiteiten (spelletje, lezen, tekenen, knutselen, etc.). Tussen de middag verzorgen zij het overblijven. Kortom, alle mogelijkheden om als ouder opvang, zorg en onderwijs voor uw kind te realiseren van 7.30 tot 17.30 uur. Stichting De MeridianO werkt onder één dak samen met het team. Zij werken vanuit dezelfde pedagogische gedachte, zijn erg flexibel, zijn dagelijks aanwezig en hebben geen winstoogmerk waardoor de kosten zeer laag gehouden kunnen worden. 
Wilt u hen contacten, bel dan gerust met:
T:   06 42 900 599 
E:  stichting.meridiano@opod.nl
 

BSO De Boomhut
Dagelijks worden kinderen die gebruik willen maken van de diensten van BSO de Boomhut opgehaald. Aldaar beginnen de kinderen de dag met bijvoorbeeld een spelletje, lezen, tekenen, knutselen of een gezellig praatje met de medewerkers. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en gezien voelen. Een beetje zoals thuis.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van BSO de Boomhut, kijk dan op de site www.COKD.nl 
Ockenburg 44
3328 TG Dordrecht
T: 06 12974480
E: klantcontact@cokd.nl